Oznámení o přerušení dodávky teplé vody

Plánovaná letní odstávka teplé vody bude probíhat v období 8.7.2019 od 04:00 až 12.7.2019 do 22:00

Read More

Členská schůze družstva se bude konat ve středu 22.5.2019 od 18:00 hodin

Výroční členská schůze Bytového družstva Brunclíkova 1828-30 se bude konat ve středu 22.5.2019 od 18:00 hodin v jídelně gymnázia Nad Alejí. Přesný program členské schůze bude upřesněn. Jelikož uplynulo 5 let od voleb orgánů družstva, bude na této schůzi probíhat volba členů představenstva a kontrolní komise. Prosíme, rezervujte si již nyní tento termín a těšíme se na vaši účast. Plná moc pro...

Read More

Prodej družstevního bytu

Je třeba si uvědomit, že nedochází k prodeji bytu, ale k převodu členství (družstevního podílu) v bytovém družstvu. Představenstvu bytového družstva předloží nabyvatel družstevního podílu doklad, ze kterého plyne tento převod – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu, zápis o dědickém řízení a podobně. Nabyvatel vyplní a odevzdá přihlášku do bytového družstva. Uhrazením...

Read More