Členská schůze družstva se bude konat ve středu 22.5.2019 od 18:00 hodin

Výroční členská schůze Bytového družstva Brunclíkova 1828-30 se bude konat ve středu 22.5.2019 od 18:00 hodin v jídelně gymnázia Nad Alejí.

Přesný program členské schůze bude upřesněn.

Jelikož uplynulo 5 let od voleb orgánů družstva, bude na této schůzi probíhat volba členů představenstva a kontrolní komise.

Prosíme, rezervujte si již nyní tento termín a těšíme se na vaši účast.

Plná moc pro zastupování na členské schůzi 2019