Členská schůze družstva se bude konat 30. září 2020

Členská schůze družstva se bude konat dne 30. září 2020 v 18:00 hod.  v divadle Gymnázia Nad Alejí

Program členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Zpráva mandátové komise o účasti
 5. Zpráva o hospodaření bytového družstva
 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 7. Rozhodnutí o schválení nerozděleného zisku a hospodářského výsledku za rok 2019
 8. Návrh odměn představenstvu za rok 2019
 9. Návrh odměn kontrolní a revizní komisi za rok 2019
 10. Schválení rozpočtu pro rok 2020
 11. Návrh záměru rozpočtu pro rok 2021
 12. Návrh a schváleni výše plateb do Fondu oprav
 13. Různé, diskuze

Účast pouze v rouškách! Bez roušky či respirátoru nebude nikdo vpuštěn do budovy gymnázia.

Těšíme se na Vaši účast!

Představenstvo BD