Orgány družstva

Členové představenstva 

Václav Obadálek – předseda představenstva
Eva Krocová – místopředsedkyně představenstva
Martina Smržová – místopředsedkyně představenstva
Edita Vitoušová – tajemnice představenstva
Barbora Krutáková
Martin Lom
Marek Tichý
Magda Urbanová

Členové kontrolní komise

Tomáš Prunar – předseda komise
Alena Kinclová
Tereza Cihlová

Kontakt na kontrolní komisi: kk-bdbrunclikova@seznam.cz

Funkční období představenstva je 5 let, tj. od od 27.5.2014 do členské schůze v roce 2019