Výroční členská schůze bude 24. května 2023 od 18:00 hodin

Místo konání bude jako obvykle v jídelně Gymnázia Nad Alejí.