Informace představenstva: červen 2014

Vážení nájemníci,

po členské schůzi se představenstvo sešlo v novém složení na svém prvním jednání a zde jsou informace o tématech, kterým se jednání věnovalo.

  1. Odvoz směsného odpadu byl snížen na dva vývozy týdně (pondělí a pátek), namísto původních tří. Důvodem bylo zjištění, že ve středu a pátek bývá plný pouze jeden kontejner a snížením četnosti vývozů tedy lze ušetřit. K tomu napomůže i důsledné využívání kontejnerů na tříděný odpad – nejbližší jsou ve Volavkově ulici.
  2.  Společná televizní anténa byla kompletně zmodernizována. Umožňuje nyní kvalitní naladění všech programů, které jsou dosažitelné v Praze a okolí.
  3.  Bylo nainstalováno nové osvětlení výtahových kabin LED technologií a vyměněny reflektory v přízemí domu u schránek ve všech vchodech. Dosáhneme tím značné (cca sedminásobné) úspory el. energie a prodloužení životnosti světelných zdrojů.
  4. Od registrace nových stanov v obchodním rejstříku nebude představenstvo považovat užívání bytu přímými rodinnými příslušníky za pronájem.
  5.  Izolaci základů domu provede Stavitelství Kladno. Firma by chtěla s pracemi začít 15. července.
  6. Žádáme nájemníky o „revizi“ kočárkáren ve všech vchodech, co nejlepší uspořádání uložených věcí a případné uvolnění prostoru. Udělejte prosím místo pro nové kočárky!
  7.  Odstávka teplé vody letos proběhne ve dnech 7. – 11.7.