Orgány družstva

Členové představenstva 

Václav Obadálek – předseda představenstva
Alena Kinclová – místopředsedkyně představenstva
Magda Urbanová – místopředsedkyně představenstva

Eva Krocová
Martina Smržová
Edita Vitoušová – tajemnice představenstva
Barbora Krutáková
Martin Lom
Marek Tichý

Členové kontrolní komise

Jaroslav Immer
Tereza Cihlová
Michal Sváček

Kontakt na kontrolní komisi: kk-bdbrunclikova@seznam.cz

Funkční období představenstva je 5 let, tj. od od 22.5.2019 do členské schůze v roce 2024