Zápis z členské schůze dne 24. května 2023

32 přítomných včetně plných mocí

Představenstvo: Kinclová, Vitoušová, Smržová, Urbanová, Tichý, Krutáková, Lom, Obadálek

Kontrolní komise: Cihlová, Immer, Sváček

Zápis: Tichý

 

Mandátová komise zvolena: Kinclová, Krutáková, Urbanová

Hlasování č.1: Členská schůze volí mandátovou komisi ve složení výše.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zpráva představenstva:

 • Informace o anketě stran převodu nemovitosti do osobního vlastnictví. 33% družstevníků projevilo zájem o více informací. Zastavena další aktivita dle usnesení členské schůze v r. 2022.
 • 15 schválených podnájmů
 • výběrové řízení a realizace opravy vodovodní přípojky
 • Výběrové řízení na výměnu vodoměrů a měřidel tepla
 • Instalace dveřních zavíračů na výtahové dveře
 • Prodloužení zábradlí u vchodu do č. 11
 • Realizace izolace střechy, vstupních dveří, výlezů na střechu apod.
 • Zpráva o regulaci otopné soustavy – snížení spotřeby o 14% oproti loňskému roku, v dnešních cenách úspora 120 tis. Kč.
 • Představenstvo plánuje pokračovat v regulování teploty otopné vody tak, aby se umožnilo všem nájemníkům, dosáhnout tepelného komfortu
 • Upozornění na pravidla oprav, nájmu a jeho prodlužování
 • Upozornění na nutnost stavebního povolení v případě zasklení lodžií

Hlasování č.2:

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Finanční zpráva:

Předneseny finančních ukazatelů, rozvah, apod.

Zhodnocení dobré platební morálky, zdravá finanční situace, v tomto roce v podstatě hospodařeno s 0.

Hlasování č.3:

Členská schůze bere na vědomí finanční zprávu o hospodaření bytového družstva.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zpráva Kontrolní komise:

Za minulý rok nebyl KoKo podán jediný podnět či stížnost na činnost představenstva.

Zhodnocena dobrá spolupráce s představenstvem.

KoKo bere na vědomí / schvaluje zprávu představenstva a zprávu o hospodaření družstva.

Hlasování č.4:

Členská schůze bere na vědomí zprávu KoKo bytového družstva.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh odměn:

Představenstvo: 111 050 Kč

KoKo: 33 600 Kč

 

Hlasování č.5:

Členská schůze schvaluje odměny dle výše uvedeného návrhu.

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1

Hlasování č.6:

Členská schůze schvaluje rozpočet pro r. 2023

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Hlasování č.7:

Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu pro r. 2024

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Hlasování č.8:

Členská schůze schvaluje, aby platby do fondu oprav zůstaly zachovány ve stávající výši.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

Diskuze:

 • Péče o záhonky před domem dnes svépomocí (Kinclová); představenstvo může  proplatit drobná vydání spojená s údržbou
 • Změna úklidové firmy na fyzickou osobu z domu
 • Návrh na opravu linolea na schodech