Prodej družstevního bytu

Je třeba si uvědomit, že nedochází k prodeji bytu, ale k převodu členství (družstevního podílu) v bytovém družstvu.

  1. Představenstvu bytového družstva předloží nabyvatel družstevního podílu doklad, ze kterého plyne tento převod – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu, zápis o dědickém řízení a podobně.
  2. Nabyvatel vyplní a odevzdá přihlášku do bytového družstva. Uhrazením administrativního poplatku se nabyvatel stává členem bytového družstva s právem užívání bytu. Bankovní spojení a VS je uvedeno na přihlášce.
  3. K užívání družstevního bytu uzavře bytové družstvo s nabyvatelem (nyní již členem družstva) nájemní smlouvu