Rekonstrukce a úpravy bytu

Byt je majetkem Bytového družstva, proto musí majitel (bytové družstvo) o stavebních úpravách vědět a předem je schválit. Konkrétně o tom hovoří stanovy ve článku 44 Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu, v odstavci (2): (2) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter...

Read More

Pronájem družstevního bytu

Co je zapotřebí pro povolení podnájmu? 1. žádost od nájemce – Žádost o povolení podnájmu 2. písemné prohlášení budoucího podnájemce – Prohlášení budoucího podnájemce 3. písemné prohlášení nájemce – Prohlášení nájemce Po udělení povolení pak ještě do 7 dnů 4. kontaktní údaje všech podnájemců Povolení podnájmu se uděluje maximálně pro dobu jednoho roku. Před uplynutím této doby (nejlépe dva měsíce...

Read More