Prodej družstevního bytu

Je třeba si uvědomit, že nedochází k prodeji bytu, ale k převodu členství (družstevního podílu) v bytovém družstvu. Představenstvu bytového družstva předloží nabyvatel družstevního podílu doklad, ze kterého plyne tento převod – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu, zápis o dědickém řízení a podobně. Nabyvatel vyplní a odevzdá přihlášku do bytového družstva. Uhrazením...

Read More