Pozvánka na členskou schůzi 27. května 2014

Vážení sousedé, dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 27. května 2014 v 18:00 hodin v jídelně Gymnázia Nad Alejí.

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 6. Zpráva o hospodaření bytového družstva
 7. Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a o jeho převodu do nerozděleného zisku z předchozích let
 8. Schválení nových stanov Bytového družstva
 9. Volba členů představenstva a kontrolní komise
 10. Návrh odměn představenstvu a Kontrolní a revizní komisi za rok 2013
 11. Schválení rozpočtu pro rok 2014
 12. Návrh záměru rozpočtu pro rok 2015
 13. Návrh a schváleni výše plateb do Fondu oprav
 14. Výsledek voleb do představenstva a kontrolní komise
 15. Různé – diskuze
 16. Zakončeni členské schůze do 19:30 hodin

Těšíme se na Vaši účast!

představenstvo BD

Plná moc ke stažení

Návrh stanov žádejte u představenstva BD