Termím konání členské schůze

Představenstvo BD na svém jednání dne 26.2.2014 stanovilo termín jednání členské schůze na úterý 27. května 2014.

Schůze se bude konat v jídelně gymnázia Nad Alejí. Začátek schůze je v 18:00 hodin.

Podrobný program bude včas všem doručen, jelikož je nutné uvést do souladu s novým Občanským zákoníkem i Stanovy našeho Bytového družstva, schůze se bude konat za účasti notáře.

Na programu jednání bude tak kromě pravidelných bodů navíc ještě schvalování nových stanov a volba orgánů bytového družstva.

Dostatečná účast členů BD na členské schůzi je opravdu nutná.

Prosíme proto, udělejte si již dnes, s dostatečným předstihem, čas na tento večer. Pokud se nebudete moci schůze zúčastnit, pověřte zastupováním někoho jiného, plnou moc dostanete všichni do schránek.

Koncem dubna budeme mít vypracován návrh nových stanov, které rozešleme všem, kteří uvedli svoji emailovu adresu do prezentace při loňské členské schůzi.
Pro ty, kdo email nemají, bude několik výtisků k dispozici jak zde, na nástěnce, tak po domluvě u členů představenstva.

Těšíme se na Vaši účast!
představenstvo BD