Prodej družstevního bytu

Je třeba si uvědomit, že nedochází k prodeji bytu, ale k převodu členství (družstevního podílu) v bytovém družstvu. Představenstvu bytového družstva předloží nabyvatel družstevního podílu doklad, ze kterého plyne tento převod – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu, zápis o dědickém řízení a podobně. Nabyvatel vyplní a odevzdá přihlášku do bytového družstva. Uhrazením...

Read More

Rekonstrukce a úpravy bytu

Byt je majetkem Bytového družstva, proto musí majitel (bytové družstvo) o stavebních úpravách vědět a předem je schválit. Konkrétně o tom hovoří stanovy ve článku 44 Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu, v odstavci (2): (2) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter...

Read More

Pronájem družstevního bytu

Co je zapotřebí pro povolení podnájmu? 1. žádost od nájemce – Žádost o povolení podnájmu 2. písemné prohlášení budoucího podnájemce – Prohlášení budoucího podnájemce 3. písemné prohlášení nájemce – Prohlášení nájemce Po udělení povolení pak ještě do 7 dnů 4. kontaktní údaje všech podnájemců Povolení podnájmu se uděluje maximálně pro dobu jednoho roku. Před uplynutím této doby (nejlépe dva měsíce...

Read More

Zápis z jednání členské schůze ze dne 31.5. 2016.

Zápis je ke stažení ve formátu pdf zde: [wpdm_package id=’579′]

Read More

PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy

Naše bytové družstvo má Průkaz energetické náročnosti budovy. Celý dokument naleznete v rubrice „Základní dokumenty bytového družstva“

Read More