Pozvánka na člesnskou schůzi

Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne 21. května 2024 v 18:00 v jídelně Gymnázia Nad Alejí. Program členské schůze: Zahájení členské schůze Volba mandátové, návrhové a volební komise Návrhy kandidátů do orgánů bytového družstva Zpráva o činnosti představenstva Zpráva mandátové komise o účasti Zpráva o hospodaření bytového družstva Zpráva Kontrolní a...

Read More

Zápis z členské schůze dne 24. května 2023

32 přítomných včetně plných mocí Představenstvo: Kinclová, Vitoušová, Smržová, Urbanová, Tichý, Krutáková, Lom, Obadálek Kontrolní komise: Cihlová, Immer, Sváček Zápis: Tichý   Mandátová komise zvolena: Kinclová, Krutáková, Urbanová Hlasování č.1: Členská schůze volí mandátovou komisi ve složení výše. Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0 Zpráva představenstva: Informace o anketě stran převodu...

Read More

Zápis ze Členské schůze BD Brunclíkova 1828-30 konané dne 24. 5. 2022

Ke stažení ve formátu pdf  

Read More

Členská schůze bude 24. května 2022

Výroční členská schůze Bytového družstva Brunclíkova 1828-30 se bude konat v úterý 24. května 2022 od 18:00 hodin v jídelně Gymnázia Nad Alejí. Prosíme, rezervujte si již nyní tento termín. Těšíme se na vaši účast.

Read More

Zápis ze Členské schůze BD Brunclíkova 1828-30 konané dne 21. 9. 2021

1. Zahájení členské schůze 2. Volba mandátové a návrhové komise – Zvolena mandátová komise ve složení Krocová, Urbanová 3. Zhodnocení činnosti představenstva dezinfekce prostor během covidu Ukončení rekonstrukce sklepů Hodnocena vlhkost ve sklepích na severní stěně a plán na izolaci Zrušení nájemní smlouvy na pozemek před domem Podklady pro sčítání obyvatel řešeno předsedou Vyměněn HUP pro...

Read More