Představenstvo

Členové představenstva od 27.5.2014:

Václav Obadálek – předseda představenstva
Eva Krocová – místopředsedkyně představenstva
Martina Smržová – místopředsedkyně představenstva
Edita Vitoušová – tajemnice představenstva
Barbora Krutáková
Martin Lom
Marek Tichý
Magda Urbanová

Funkční období představenstva je 5 let, tj. do členské schůze v roce 2019

zpět na Orgány družstva