Představenstvo

Členové představenstva od 27.5.2014: Václav Obadálek – předseda představenstva Eva Krocová – místopředsedkyně představenstva Martina Smržová – místopředsedkyně představenstva Edita Vitoušová – tajemnice představenstva Barbora Krutáková Martin Lom Marek Tichý Magda Urbanová Funkční období představenstva je 5 let, tj. do členské schůze v roce 2019 zpět na Orgány...

Read More

Kontrolní komise

Členové kontrolní komise byli zvolení členskou schůzí dne 27. května 2014 Tomáš Prunar – předseda komise Alena Kinclová Tereza Cihlová Kontakt na kontrolní komisi: kk-bdbrunclikova@seznam.cz Funkční období kontrolní komise je 5 let, tj. do členské schůze v roce 2019 zpět na Orgány družstva

Read More