Kontrolní komise

Členové kontrolní komise byli zvolení členskou schůzí dne 27. května 2014

Tomáš Prunar – předseda komise
Alena Kinclová
Tereza Cihlová

Kontakt na kontrolní komisi: kk-bdbrunclikova@seznam.cz

Funkční období kontrolní komise je 5 let, tj. do členské schůze v roce 2019

zpět na Orgány družstva